Organik bal, doğal yaşam süren arılarla elde edilir. Arılar aynı zamanda üretecekleri bala herhangi bir kimyasal atık bulaştırmalarına neden olabilecek her çeşit kaynaktan ve mekandan uzakta yaşamalıdırlar. Bu koşullara uygunluk belirli aralıklarla denetlenir ve kalıntı analizlerinden geçerek organik ürün sertifikası tescil edilir.